✳️نتایج اولیه کنکور سراسری سال 99 اعلام شدکه داوطلبان شرکت کننده در آزمون می توانند نتایج را از طریق لینک زیر مشاهده نمایند:https://rizy.ir/BWV✅زمان انتخاب رشته  داوطلبان مجاز از...