✳️بنابراعلام پیام نور,ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ترم بهمن ماه این دانشگاه از ۱۸ بهمن ماه جاری آغاز و تا ۲۳ بهمن ادامه خواهد