✳️بنابر اعلام پیام نور,کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه می توانند از روز بیست و یکم تا بیست و نهم شهریور ۱۴۰۲ با مراجعه به سامانه