دانشگاه پیام نور خرم‌آباد میزبان نخستین همایش ملی زبان‌های بومی زاگرس

معاون دانشگاه پیام نور لرستان خبر داد:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر عزت‌الله سپهوند گفت: این همایش دوم اسفند همزمان با روز ملی زبان‌های مادری در دانشگاه پیام نور مرکز خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

دبیر علمی نخستین همایش ملی زبان‌های بومی زاگرس اظهار داشت : پژوهشگران عزیز می‌توانند حداکثر تا 20 آذر نسبت به ارسال مقالات خود به دبیرخانه همایش اقدام نمایند که حداکثر تا تاریخ 20 دی‌ماه نتایج داوری مقالات اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: پژوهشگران و اساتید علاقه‌مند می‌توانند مقالات خود را با محوریت نقش مفهوم زبان‌های بومی در ماندگاری زبان فارسی، نقش مکمل زبان‌های بومی در تثبیت هویت ایرانی اسلامی، شناخت ، تفکیک و تحلیل زبان‌ها و گویش‌های ایرانی رایج در غرب کشور به دبیرخانه نخستین همایش ملی زبان‌های بومی زاگرس با تأکید بر زاگرس میانی ارسال نمایند .