تمدید فراخوان چهارم تدوین کتاب خودآموز درسی دانشگاه پیام نور تا 7 آذر

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور اعلام کرد:

دکتر احمد علیپور با اشاره به فراخوان چهارم تدوین کتاب خودآموز درسی دانشگاه پیام نور گفت: با توجه به درخواست اعضای هیات علمی دانشگاه، مهلت فراخوان تا پایان وقت اداری 7 آذرماه تمدید شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور افزود: کلیه اعضای هیات علمی که واجد شرایط ماده 4 آئین نامه تدوین کتب خودآموز درسی دانشگاه هستند، می توانند جهت دریافت آیین نامه و فرایند انجام مراحل فراخوان از طریق سامانه تدوین منابع آموزشی دانشگاه به نشانی اینترنتی http://tadvin.pnu.ac.ir مراجعه نمایند.
وی افزود: شناسه کاربری اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور، کد ملی و کلمه عبور کد استادی سامانه گلستان تعریف شده است و کلیه اعضای هیات علمی جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 22485298-021 در ساعات اداری تماس حاصل نمایند.