فراخوان جایزه ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام شد؛

فراخوان جایزه ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

فراخوان جایزه ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در 4 بخش «ایده برتر»، «مقاله برتر»، «پایان نامه برتر» و «اختراع برتر» اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی، طبق اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کلیه متقاضیان تا 30 آذرماه سال جاری برای ثبت نام از طریق وبگاه ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به آدرس http://Stemcell.isti.ir اقدام نمایند.
گفتنی است، شرایط متقاضیان جهت شرکت در بخش مقاله برتر شامل؛ «متقاضی باید اسم اول مقاله باشد»، « اولین آدرس مکاتبات ذکر شده در مقاله، کشور جمهوری اسلامی ایران باشد»،« متقاضی شرکت کننده می بایست تا زمان شروع فراخوان زیر 35 سال تمام باشد»،« تاریخ چاپ مقاله مربوط به سال های 2014 و 2015 باشد»،« زمینه تخصصی مقاله می بایست در حوزه های علوم پایه سلول های بنیادی، پزشکی بازساختی، سلول درمانی و درمان بر پایه سلول های ایمنی باشد» است و 5 سکه بهار آزادی به عنوان جایزه این بخش در نظر گرفته شده است.