دکتر آتوسا وزیری به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر رستمی ابوسعیدی؛

طی حکمی از سوی دکتر رستمی ابوسعیدی، دکتر آتوسا وزیری به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی، در حکم دکتر وزیری آمده است: امید است با استمداد از عنایات حق تعالی ، درایت و تدبیر و بهره مندی از همکاران ارجمند، در راه تحقق اهداف دانشگاه و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موفق و موید باشید.