زمانبندی قرارگیری نمونه سوالات امتحانات دی 94 در نرم افزار و سایت(نیمسال 1-95-94)

سوالات نرم‌افزار و سایت برای نیمسال اول 95-94 (امتحانات دی 94) مطابق تاریخ‌های زیر بروز می‌گردد (امتحانات دی‌ماه در سایت و نرم‌افزار قرار می‌گیرد):

دروس تمامی رشته‌های مقاطع کارشناسی و ارشد که امتحانات آن‌ها تا 15 دی‌ماه برگزار شده => 26 دی 1394
دروس تمامی رشته‌های مقاطع کارشناسی و ارشد که امتحانات آن‌ها تا 30 دی‌ماه برگزار شده => 6 بهمن 1394

https://soalatpnu.ir