درخشش تیم دانشگاه پیام نور در مسابقات ملی کمیکار

کسب مقام اول دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در دهمین دوره مسابقات ملی کمیکار

در دهمین دوره مسابقات ملی کمیکار ایران ( ماشین های شیمیایی ) به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد، تیم دانشجویی Rexon نماینده دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان به سرپرستی دکتر محسن افتاده، عضو هیات علمی شیمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان ،با ارائه دو مقاله و نسل جدید از تکنولوژی الکترو شیمیایی موفق به کسب دو مقام اول در بخش های کیک آزاد و عملکرد شد. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این مسابقات با حضور 35 تیم از دانشگاههای سراسر کشور برگزار شد. اعضا این تیم را آقایان فرامرز دهدار ،دانیال امید قائمی ،محمد صادق هاشم زاده، مهران تیموری، رضا محزونیه ،محمد افتاده و بنیامین یوسفی تشکیل می دهند.
این تیم دانشجویی با کسب این موفقیت به مسابقات بین المللی سال آینده راه یافت