دانشجوی پیام نورخمین به عنوان بازرس اتحادیه انجمن های علمی روانشناسی و مشاوره ایران منصوب شد.

طی حکمی از سوی دبیر کل اتحادیه انجمن های علمی – دانشجویی، روانشناسی و مشاوره ایران،

طی حکمی از سوی سید علی متولی حقی، دبیر کل اتحادیه انجمن های علمی – دانشجویی، روانشناسی و مشاوره ایران، دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور خمین به سمت بازرس اصلی اتحادیه انجمن های علمی، دانشجویی، روانشناسی و مشاوره کشور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی روانشناسی و مشاوره کشور با حضور 32 نفر از دبیران و نمایندگان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور، نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کارشناس انجمن‌های علمی – دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

 در آن نشست موضوعاتی از قبیل ارائه گزارش فعالیت سال گذشته، تصحیح و تصویب اساسنامه جدید، انتخابات شورای مرکزی، تشکیل کمیته‌ها و انتخاب سرپرست کمیته‌ها و همچنین برنامه‌ریزی سالانه اتحادیه در دستور کار قرارگرفت.

پس از برگزاری انتخابات، اعضای شورای مرکزی و بازرسان اتحادیه مشخص شد که سهیل هاشمی، دانشجوی روانشناسی دانشگاه پیام نور خمین، به سمت بازرس اصلی کمیته منصوب شد و همچنین علی کلوندی و هژیر محمودی پناه (دانشگاه کردستان)، زهره هاشمی نسب (دانشگاه شهید بهشتی)، محمدصادق توکلیان(دانشگاه فردوسی مشهد)، امین شادمان (دانشگاه بیرجند)، بهاره شهنازی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)، زهرا شاه وردی (دانشگاه مازندران)به عنوان اعضای شورای مرکزی و مهرزاد امیدوار (دانشگاه گیلان) به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، در این نشست علی کلوند، عضو انتخابی شورای مرکزی دانشگاه کردستان، از طرف سایر اعضای شورای مرکزی به عنوان دبیر دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی روان شناسی و مشاوره انتخاب شد.