تسهیلات جدید دانشگاه پیام نور برای کسانی که موفق به ارائه مدارک مقطع تحصیلی قبلی نشده اند

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

در راستای مساعدت به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی 96-95 (رسمی و فراگیر نوبت 16) که تا تاریخ 31/6/95 موفق به ارائه مدرک مقطع تحصیلی قبلی نشده اند به اطلاع می رساند: در صورتی که پذیرفته شدگان مدرک مقطع قبلی را تا تاریخ 15/7/95 و با تاریخ دانش آموختگی 31/6/95 ارائه نمایند، ثبت نام آنها در نیمسال اول 96-95 بلامانع می باشد.
همچنین به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی که موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی نشده اند تا تاریخ 30/11/95 مهلت داده می شود مدرک خود را اخذ و به دانشگاه ارائه نمایند. بدیهی است برای این افراد نیمسال اول 96-95 مرخصی تحصیلی درج و ادامه تحصیل آنها از نیمسال دوم 96-95 می باشد.
پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد نیز که موفق به اخذ مدرک کارشناسی نشده اند تا تاریخ 30/11/95 مهلت دارند مدرک خود را اخذ و به دانشگاه ارائه نمایند. برای این افراد نیز نیمسال اول 96-95 مرخصی تحصیلی درج و ادامه تحصیل ایشان از نیمسال دوم 96-95 بلامانع است.