اخذ گزارش کارت آزمون

با توجه به نزدیک شدن آغاز امتحانات نیم سال دوم ۹۶-۹۷ لطفا توجه داشته باشید که اخذ گزارش کارت آزمون ورود به جلسه (گزارش ۴۲۸) در سامانه گلستان از مسیر زیر فعال گشته است

آموزش»» گزارش های آموزش»»دانشجو»»اطلاعات ثبت نام و امتحان

توجه: جهت دریافت کارت ورود به جلسه نسبت به تسویه بدهی شهریه خود به دانشگاه اقدامات لازم را به انجام رسانید.