تمدید مجدد مهلت حذف واضافه

طبق اعلام دانشگاه پیام نور امکان حذف و اضافه  تا تاریخ 15 اسفندماه تمدید شد.