ترم تابستان 98

طبق اطلاعیه دانشگاه پیام نور:
»»زمان درخواست مهمانی ترم تابستان از 11 لغایت 17 تیر می باشد و دانشجویان جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات نحوه مهمانی باید به مراکز و واحدهای خود مراجعه کنند.

»»انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از 15 تیر آغاز شده و تا 23 تیرماه ادامه می یابد.
»»تاریخ برگزاری امتحانات پایان ترم از 26 مرداد لغایت 4 شهریورماه می باشد