نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت ارشد

بنابر اعلام دانشگاه پیام نور کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد این دانشگاه در سال تحصیلی 98-99 میبایست از تاریخ 98/9/12  الی 98/9/17  جهت پذیرش غیر حضوری به سیستم  گلستان به آدرس reg.pnu.ac.irمراجعه نمایند.
 خلاصه مراحل پذیرش :
 تکمیل مشخصات و ارسال مدارک و دریافت “گزارش260”
1- کلیه پذیرفته شدگان میبایست با شناسه کاربری و گذرواژه به شرح زیر وارد سیستم شوند:
– شناسه کاربری: شماره داوطلبی t982 و گذرواژه : شماره ملی ( در صورتیکه در ابتدای کد ملی رقم صفر وجود داشته باشد باید هنگام درج شناسه کاربری ثبت گردد.)
لازم به ذکر است در صورتیکه کد ملی شما در اطلاعات سنجش پر نشده باشد بایستی شماره شناسنامه خود را جهت ورود به سیستم وارد نمایید.
مثال : شناسه کاربری: t982300707
گذرواژه: 0061111111
*درصورتیکه با شناسنامه ویا کدملی موفق به ورود به سیستم نشده اید شماره پرونده  یا داوطلبی خود را در گذروازه وارد نمایید.
2- از طریق مسیرزیر نسبت به تکمیل اطلاعات و همچنین ارسال مدارک لازم اقدام نمائید.
آموزش==> دانشجو==> پذیرش غیرحضوری==> \”پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود\”

تذکر1: حجم هر تصویر حداکثر 250کیلوبایت و ترجیحا فرمت آن jpg یا jpeg باشد.

تذکر2: ثبت نام  حضوری و انتخاب واحد متعاقبا در نیمسال دوم 99-98 به انجام می رسد.

تذکر 3: افرادی که در نیمسال اول 99-98  نیز در دانشگاه پیام نور پذیرفته شده بودند نیاز به ارسال مدارک سیستمی ندارندو در نیمسال دوم 99-98  اطلاعات آموزشی آنها به رشته محل قبولی تغییر می یابد.