تمدید مهلت ثیت نمرات میان ترم نیم سال اول 98-99

با توجه به تغییر تاریخ بعضی از امتحانات پایان ترم دی ماه 98 مهلت ثبت نمرات میان ترم این نیم سال تا ((سی ام دی ماه)) تمدید گشت.