اعلام ساعات کاری بخش اداری پیام نور در هفته جاری

»»بنابر اعلام پیام نور,ساعات کاری بخش اداری در هفته جاری(تاچهاردهم اسفند) در سازمان مرکزی,مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور سراسر کشور به صورت ((حضوری)) از ساعت هفت و سه دقیقه صبح  تا دوازده ظهر و به صورت ((دورکاری)) از دوازده تا پانزده و چهل و پنج دقیقه خواهد بود.
»»روزهای پنج شنبه نیز جزو تعطیلی کاری کارکنان محسوب می شود.

»»هر گونه تعطیلی احتمالی بخش اداری منوط به اعلام ستادهای استانی مقابله با کرونا مستقر در استانداری ها می باشد.