سامانه ثبت و پیگیری غیرحضوری امور اداری

»»بنا بر اعلام پیام نور,در راستای سیاست های ابلاغی ستاد  پیشگیری از کرونا و به منظور مقابله هرچه بیشتر با گسترش این بیماری ، کارمندان(اساتید و کادر اداری)، دانشجویان و سایر مراجعان جهت انجام امور اداری خود می توانند درخواست های خود را از طریق پیشخوان خدمت به آدرس زیر ارسال نمایند:

http://pishkhan.pnu.ac.ir/

»»به منظور استفاده از این سرویس نیاز است از مرورگرهای Internet Explorer نسخه 11، Firefox از نسخه 52 به بعد، Chrome از نسخه 49 به بعد، Safari نسخه 11 به بعد، Opera از نسخه 50 به بعد و Edge از نسخه 16به بعد برای نمایش بهینه استفاده نمائید.