انتشار دفترچه آزمون های ارشد نودونه

»»دفترچه آزمون های ارشد سال جاری منتشر شده و از لینک زیر قابل دریافت است:

https://rizy.ir/4Kl

»»کلید آزمون ها نیز عصر روز دوشنبه بیستم مرداد در سایت سنجش به نشانی sanjesh.org منتشر می شود.