تمدید مهلت انتخاب واحد ترم مهر پیام نور

✅بنابراعلام پیام نور,مهلت ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1399 این دانشگاه تا بیست ونهم شهریورماه جاری تمدید شد.