پذیرش بدون کنکور در مقطع ارشد سال تحصیلی 1400-1399

✳️بنابراعلام دکتر ربیعی سخنگوی دولت,در مقطع کارشناسی ارشد، رشته محل هایی که داوطلبان آنها کمتر از ظرفیت است، دانشجو بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی پذیرفته می‌شود.
✅بر همین اساس نیز دانشگاه پیام نور به زودی شرایط و نحوه  پذیرش دانشجو بدون آزمون در رشته هایی از مقطع کارشناسی ارشد خود را که مشمول این طرح می شود را اعلام خواهد کرد.