تمدید مهلت دفاع از پایان نامه و رساله

✳️بنابراعلام پیام نور,توجه به شرایط ناشی از شیوع کرونا دانشجویانی که در مرحله انجام پایان‌نامه و رساله هستند و در مهلت تعیین شده قبلی برای دوره تابستان 98-99موفق به اتمام کار خود نمی‌شوند,مهلت دفاع از پایان نامه و رساله دانشجویان تا 30مهرماه 99 تمدید شد.