شروع به کار بخش آموزش ویدئویی

✳️با تلاش شبانه روزی همکاران بخش آموزشی,از این به بعد می توانید ویدئو حل امتحانات ترم های قبل را با روش حل در سایت ببینید و برای امتحان آماده گردید.