انتشار اولین شماره نشریه تخصصی ریاضی

معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور خبر داد :

دکتر احمد علیپور، معاون فناوری و پژوهش دانشگاه از انتشار اولین شمارۀ نشریۀ تخصصی ریاضی خبر داد و گفت: عنوان این نشریه«Journal of Control and Optimization in Applied Mathematics» (کنترل و بهینه سازی در ریاضیات کاربردی) است و اولین شمارۀ آن با 6 مقاله منتشر شده است. 
وی از اعضای علمی رشته های مرتبط دعوت کرد با مراجعه به سایت mathco.journals.pnu.ac.ir جهت ارسال مقالات علمی – پژوهشی خود اقدام نمایند.