حضور دانشگاه پیام نور در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فن آوری و فن بازار

سرپرست دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور خبر داد:

سرپرست دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور از حضور فعالانه این دانشگاه در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فن آوری و فن بازار خبر داد و گفت: دانشگاه پیام نور در این نمایشگاه که از تاریخ 23 لغایت 26 آذرماه سال جاری درمحل نمایشگاه بین المللی تهران برپا می شود، 24 اختراع اعضای هیات علمی و دانشجویان این دانشگاه را عرضه می کند.
مجید صفاری افزود: غرفه دانشگاه پیام نور در سالن 10 و 11 نمایشگاه به متراژ تقریبی 100 متر در تاریخ های مذکور دایر خواهد بود.