کسب سهمیه المپیک در رشته تکواندو توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور خبر داد:

مدیر کل تربیت بدنی از کسب سهمیه المپیک 2016 برزیل در رشته تکواندو توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور خبرداد و افزود: سجاد مرادنی دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد اصفهان توانست با کسب مدال طلا در وزن 80+ کیلوگرم مسابقات گرندپری مکزیک این افتخار را برای میهن عزیزمان کسب نماید.
نصیر زاده در ادامه ابراز امیدواری کرد که اکرم خدابنده نیز بتواند سهمیه المپیک را کسب نموده و کاروان اعزامی به مسابقات المپیک ریوداوژانیرو را دو پیام نوری همراهی نمایند.