درخشش عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در بین 24 نامزد

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور برنده پنجمین جایزه آنالیز تابعی2015و2016

دکتر اسماعیل نیکوفر عضو هیأت علمی گروه ریاضی استان آذربایجان شرقی با مقاله منتخب “On Operator inequalities of some relative operator entropies”
در مجله تحت عنوان ” Adv. Math”و مقالاتی در مجلاتی تحت عنوان:
Math. Inequal. Appl.*
* Indag. Math.
* Proc. Natl. Acad. Sci. USA
به عنوان برنده پنجمین جایزه آنالیز تابعی (2015و2016) از بین 24 نامزد انتخاب شد.
این جایزه هر سال به منظور تشویق دانش پژوهان به انتشار مقالات با ارزش به حداکثر دو نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل یا دانش‌آموختگان چهار سال اخیر دکتری آنالیز ریاضی کشور که دارای مقالات علمی- پژوهشی شاخصی در زمینه آنالیز تابعی، نظریه عملگرها، آنالیز ماتریسی یا آنالیز هارمونیک باشند، اهدا می شود. 
انتخاب افراد برتر بر مبنای کیفیت یک مقاله اصلی و فهرست حداکثر چهار مقاله منتخب دیگر هر نامزد با رأی هیاتی از داوران بین‌المللی صورت می گیرد.