نخستین مسابقه سراسری برنامه نویسی دانشجوییACM در مرکز بابل

22 اردیبهشت ماه در دانشگاه پیام نور مازندران برگزار می شود؛

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، نخستین مسابقه سراسری برنامه نویسی دانشجویی ACM به میزبانی دانشگاه پیام نور مازندران، در مرکز بابل در تاریخ 22 و 23 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
تیم های دانشجویی علاقه مند می توانند جهت شرکت در این مسابقه تا تاریخ 25/01/95 با مراجعه به سایت مسابقه به آدرس : www.acm-pnu.ir ثبت نام نمایند.