کسب رتبه برتر دانشگاه پیام نور چهار محال وبختیاری در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی

برگزاری 38کرسی آزاد اندیشی دردانشگاه پیام نور چهار محال وبختیاری

دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی  در بین سایر دانشگاه های پیام نورکشور موفق به کسب رتبه برتر شد.
       ماشاء الله ایزدی مدیریت فرهنگی دانشگاه پیام نور استان در این خصوص گفت  : مراکز و واحدهای دانشگاه های پیام نوراستان بابرگزاری کرسی های آزاد اندیشی درموضوعات ،ایام ا… دهه مبارک فجر و انتخابات سال 94   توانست از نظر محتوی  تعداد برگزاری ، ثبت وارسال گزارش جزء برترین دانشگاه ، در بین سایر دانشگاه های پیام نور کشور قرار گیرد. وی تصریح کرد: در طول سال تحصیلی تعداد 38 برنامه کرسی آزاد اندیشی در مراکز و واحدهای استان برگزار و گزارش مکتوب و مصوّر آن در درگاه فرهنگی وزارت علوم ثبت شده است .