تلاش در جهت کار آفرینی و تولید علم و تبدیل آن به ثروت امری مهم و ضروریست

رییس دانشگاه پیام نور استان ایلام در مراسم جش دانش آموختگی دانشجویان ایلام :

دکتر منصوری در مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان  برگزاری این مراسم را ارزش گذاری به شخصیت و مقام دانشجو عنوان کرد و گفت: دانش آموختگی به معنای قطع ارتباط با دانشگاه نیست بلکه در واقع آغاز راه است ، شما دانش آموختگان سفیران و متخصصین دانشگاه هستید که باید برای خدمت به کشور وارد میدان بشوید.

وی افزود: امروز شما مقطعی دیگر از زندگی اجتماعی خویش را پشت سر نهاده و برگی زرین بر افتخارات خویش افزوده اید.

دکتر منصوری با اشاره به زمینه سازی  دانشگاه  در جهت  دانش افزایی و ارتقاء مهارت های اجتماعی و کارآفرینی برای دانشجویان گفت : دانشجویان باید در جامعه تحول ایجاد کنند و نقش مؤثر در کارآفرینی، تولید علم و تبدیل آن به ثروت داشته و زمینه ساز تحقق شعار سال “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” باشند.

 همچنین در این مراسم رییس دانشگاه پیام نور مرکز ایلام دکتر سهراب نژاد و حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر غیاثی، مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ایلام نیز این جشن فرخنده را به دانشجویان و خانواده های آنان تبریک گفتند.

در این مراسم  از دانشجویان رتبه علمی و معدل الف ، فعالان فرهنگی و دانشجویان نخبه و فرزندان شاهد و ایثارگر تقدیر و تشکرشد.