راه اندازی ایستگاه های ارزشیابی اساتید در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان مرکزی

سرپرست دانشگاه پیام نور استان مرکزی خبر داد :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: دکتر علی اکبر ملکی راد، سرپرست دانشگاه پیام نور استان مرکزی، گفت: با همکاری انجمن های علمی-دانشجویی و به منظور افزایش سطح کیفی تدریس اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 ایستگاه ارزشیابی اساتید در مراکز و واحدها راه اندازی شد.

ملکی راد افزود: در اجرای شایسته بند 2 ماده دو ارزشیابی اعضای هیأت علمی و مدرسین مدعو، به منظور ارزیابی کیفیت تدریس اساتید از طریق تکمیل فرم نظرخواهی توسط دانشجویان در سیستم گلستان، ایستگاه­های دانشجویی جهت مشارکت حداکثری در این ارزیابی در دستور کار قرار گرفته است وی به تاریخ آغاز ارزشیابی اشاره کرد و گفت: این موضوع از تاریخ سوم لغایت سی ام آذرماه 95 انجام شد و شایسته است با مشارکت دانشجویان در نظر سنجی، بتوان امور آموزشی دانشگاه را بهبود بخشید.