تولید بیش از ۲۰۰ مقاله در حوزه نانوفناوری از سوی دانشگاه پیام نور در سال ۲۰۱۶

دکتر مهراد:

مشاور رئیس دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور طبق آمار ماه اوت 2016 میلادی با تولید 219 مقاله در حوزه فناوری نانو، رتبه دهم را در میان دانشگاه‌های کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از خبرگزاری فارس، مهراد مشاور رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه پیام نور گفت: دانشگاه پیام نور بر پایه خرد جمعی و تشریک مساعی، رشدی فراگیر و همه جانبه‌ای را تجربه می‌کند، در این دانشگاه به آموزش و کیفیت خدمات آموزشی و علمی توجه ویژه‌ای می‌شود که در راستای این مهم، پژوهش و تولید علم در دانشگاه پیام نور در برنامه ریزی‌های هدفمند گنجانیده شده و شورای علم سنجی و دانش شناسی به عنوان بازوی مشورتی ریاست و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه در دانشگاه پیام نور پژوهش یک مساله حیاتی است، اظهار داشت: موفقیت‌های دانشگاه در تولید علم و در بعضی از حوزه‌ها از جمله در تولید علم و فناوری نانو چشمگیر و درخور توجه است، این بدان معنی است که دانشگاه پیام نور در این راه طعم شیرین توجه به تحقیقات علمی را چشیده است به طوریکه دانشگاه پیام نور طبق آمار ماه اوت 2016 میلادی با تولید 219 مقاله در حوزه فناوری نانو رتبه دهم را در میان دانشگاه‌های کشور به خود اختصاص داده است.
مهراد ادامه داد: در سال 2008 تعداد مقالات این دانشگاه در تامسون رویترز 118 مقاله بود که این رقم در سال 2011 از مرز 300 مقاله گذشت و در سال 2012 به 448 مقاله رسید. آنگاه در سال 2013 تعداد مقالات پژوهشگران دانشگاه پیام نور به 506 مقاله افزایش یافته و در سال‌های 2014 و 2015 به ترتیب به 582 و 621 مقاله بالغ شده است.

وی افزود: وضعیت این دانشگاه در اسکوپوس نیز قابل توجه است به طوریکه تعداد مقالات دانشگاه پیام نور در اسکوپوس در فاصله سال‌های 2010 از 570 مقاله به 711 مقاله در سال 2016 میلادی رسیده است.
مشاور رئیس دانشگاه پیام نور عنوان کرد: دانشگاه پیام نور در تولید مقالات علمی از همکاری‌های تعدادی از کشورهای صنعتی و پیشرفته سود می‌برد، از آن جمله آلمان، آمریکا، ایتالیا، اسپانیا و انگلستان پنج کشور نخستی هستند که همکاری‌های علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه‌های طرفین متداول است.
چهره ماندگار علمی کشور بیان داشت: دانشگاه پیام نور خود 54 مجله به زبان‌های فارسی و انگلیسی نیز منتشر می‌کند که از 54 نشریه‌ای که توسط پیام نور منتشر می‌شود تعدادی از این نشریات دارای ضریب تاثیر است. در این بین، مجله پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی با ضریب تاثیر تقریبا 1/5 از همه شاخص‌تر است.
مهراد کل تولیدات دانشگاه پیام نور ثبت شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را 6 هزار و 950 مقاله عنوان کرد