در انتخابات انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران؛

دکتر فراهانی با اکثریت آرا به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد

دکتر ابوالفضل فراهانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در انتخابات انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، با اکثریت آرا به عنوان عضو اصلی هیات مدیره این انجمن انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی، مجمع عمومی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران به ریاست دکتر محمود گودرزی و با حضور 130 نفر از اعضای این انجمن در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مجمع، کاندیداهای متقاضی تصدی عضویت هیات مدیره انجمن علمی مدیریت ورزش و بازرس نام نویسی کردند و پس از رای گیری از بین 13 کاندیدای تصدی عضویت هیات مدیره انجمن، 9 نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان اعضای علی االبدل انتخاب شدند.
در این رای گیری دکتر ابوالفضل فراهانی با اکثریت آرا و با کسب 86 رای به عنوان نفر اول اعضای اصلی هیات مدیره این انجمن انتخاب شد.
اعضای هیات مدیره انجمن علمی مدیریت ورزش عبارتند از:
1- دکتر ابوالفضل فراهانی از دانشگاه پیام نور با 86 رای
2- دکتر محمود گودرزی از دانشگاه تهران با 76 رای
3- دکتر حبیب هنری از دانشگاه علامه طباطبایی با 63 رای
4- دکترمرجان صفاری از دانشگاه تربیت مدرس با 49 رای
5- دکتر مصطفی افشاری از پژوهشگاه تربیت بدنی با 48 رای
6- دکتر محمد پورکیانی از دانشگاه شهید بهشتی با 45 رای
7- دکتر ناهید انفیاء از دانشگاه الزهرا با 37 رای 
8- دکتر فرشاد تجاری از دانشگاه آزاد اسلامی با 34 رای
9- دکتر حمید سیفی از دانشگاه علم و صنعت با 29 رای