قابل توجه شرکت کنندگان در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز؛

کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری سال 1397

شرکت کنندگان آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1397 جهت مشاهده نتایج و پاسخنامه به لینک ذیل مراجعه کنند.