دریافت کارت ورود به جلسه

بر اساس اطلاعیه دانشگاه پیام نور دانشجویان عزیزی که اقدام به انتخاب واحد جهت ترم تابستان نموده اند می توانند جهت دریافت کارت آزمون  از تاریخ 97/05/024 از طریق گزارش 428 در کاربری گلستان خود اقدام نمایید.
مسیر دریافت کارت آزمون:
آموزش —–>گزارشهای آموزش —->دانشجو ——> اطلاعات ثبت نام و امتحان
توجه:جهت دریافت کارت در صورت وجود بدهی باید آن را تسویه نمایید.