تمدید مهلت ثبت میان ترم در نیم سال دوم 98-99

بنابراعلام پیام نور,مهلت ثبت نمره میان ترم امتحانات ترم جاری تا بیست و یکم تیرماه تمدید گشته است.
ضمن آنکه شرایط و نحوه برگزاری ترم تابستان سال 99 با در نظر گرفتن شرایط کرونایی و تسهیلات ویژه در هفته آتی اعلام می شود