درخواست و اخذ گواهی اشتغال به تحصیل به صورت آنلاین

✳️بنابراعلام  پیام نور,از این پس دانشجویان این دانشگاه می توانند در صورت نیاز به گواهی اشتغال به تحصیل اقدام به ثبت درخواست خود و دریافت گواهی مربوطه از طریق سیستم گلستان  به آدرس reg.pnu.ac.ir نمایند.

✅بدین منظور دانشجویان باید پس از ورود به کاربری خود در سیستم گلستان,وارد منوی ((پیشخوان خدمت شده ))و پس از کلیک بر روی گزینه ((گواهی اشتغال به تحصیل))  درخواست خود را ثبت کرده و پیگیری نمایند.

❇️در صورت نیاز به ممهور به مهر شدن گواهی های چاپ شده، گواهی مذکور توسط مرکز / واحد محل تحصیل دانشجو ممهور به مهر می شود.