تمدید مهلت ارسال مقالات به هشتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور خرم آباد

فراخوان دریافت مقاله؛ هشتمین همایش ملی ریاضی و کاربرد آن در سایر علوم تمدید شد .

نظر به استقبال استادان و پژوهشگران فرهیخته، به اطلاع می رساند؛ زمان دریافت مقالات به هشتمین هشتمین همایش ملی ریاضی و کاربرد آن در سایر علوم دانشگاه پیام نور خرم آباد تا 20 فروردین تمدید شد.
پژوهشگران و اساتید علاقه مند می توانند مقالات خود را در حوزه های ریاضی محض ریاضی کاربردی، آموزش ریاضی، آمار، کامپیوتر و دیگر گرایش های رشته ریاضی به عنوان محور های اصلی همایش تا 20 فروردین به دبیرخانه همایش به نشانی http://conference.pnu.ac.ir/Lorestan-mathematics8/ ارسال نمایند .