تمدید مهلت دفاع از پایان نامه در نیم سال اول 1400-1399

✳️بنابراعلام پیام نور,بنابه درخواست های مکرر دانشجویان,مهلت دفاع از پایان نامه دانشجویان این دانشگاه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  که پیش از این هشتم بهمن ماه تعیین شده بود تا بیست و ششم بهمن ماه نودونه نمدید شد.